ONLINE VIDEO

På online video-kursen lär du dig att producera videor till sociala medier. På första dagen lär du om kamerans inställningar, uppställning och olika filmtekniker med din smartphone.

2: a och 3: e dagen fokuserar på redigering i Premiere Pro, samt distribution av dina videor på sidor som Facebook, Youtube och Vimeo, så att produktionen når ut till en bred publik.

  • Beskrivning
  • PRIS OCH INFORMATION

DAG 1

  • Lär hur man ställer in en kamera för videoproduktion
  • Olika filmtekniker, fokus inställningar, vitbalans m.m
  • Möjligheter och begränsningar när man filmar med Smartphone

DAG 2

  • Du lär dig att importera, redigera samt exportera dina videor
  • Du lär dig om övergångar, klipptekning och olike effekter i Premiere Pro
  • Du lär dig om olika filformat, hur man organiserar olika projekt samt hur man kontrollerar ljud

DAG 3

  • Du lär dig att upprätta och integrera Vimeo, Facebook och Youtube konton
  • Du lär dig om videors marknadsföringspotential och får tips på hur man skapar uppmärksamhet omkring ens produktion

Kursens fokus, mål och exakta innehåll tillrättaläggs individuellt efter deras behov och önskemål.

Beräknat pris är kr. 49.950,- för 8 deltagare. Kursen hålls hos verksamheten. Vi kan också ordna faciliteter mot en extra kostnad.

I priset ingår en föranalys genom dialog för att lägga dagordningen, förberedelse av träningsfiler baserade på era önskemål. Priset är inkl. Resekostnader då det inte alltid kan förväntas att de bästa resurserna finns lokalt - och vi hittar alltid de bästa instruktörerna för jobbet.

Kursen följs upp av en utvärdering.

För bokning eller mer information:

Skicka ett mail til oss på kursus@sofworld.dk eller ringa oss på telefon
(+45) 70 20 80 55  för ett informellt samtal om vad som är rätt för deras behov.