iOS Deployment Essentials

iOS Deployment Essentials är en tvådagars kurs som ger deltagarna en möjlighet att få de kunskaper, verktyg och färdigheter som krävs för att utföra en driftsättning i iOS-enheter. Interaktiva diskussioner och praktiska övningar guidar deltagarna genom konfiguration, administration och övervakning av iOS-enheter.

Deltagarnas kunskap och färdigheter prövas och förbättras genom relevanta scenarier. Målgruppen är IT-professionella som ansvarar för driftsättning och administration av iOS-enheter och tekniska säljare som vägleder kunder i samband med val och inköp av iOS-enheter.

  • Beskrivning
  • PRIS OCH INFORMATION

Manuell konfiguration

  • Denna lektion belyser utmaningar och avvikelser vid manuell installation av många enheter.

Konfigurationsprofiler

  • Deltagarna lär sig hur man använder Apple Configurator till att se och redigera en konfigurationsprofil, och hur profiler säkerställer överensstämmelse på flera enheter.

Administration av inställningar

  • Denna lektion presenterar MDM-protokoll för iOS och hur det används för att konfigurera och administrera enheter trådlöst med överensstämmelse och stabilitet.

Apps och innehåll

  • Denna lektion introducerar och förklarar VPP. Deltagarna lär sig att dela appar och innehåll till deras användare, samt att konfigurera och testa ”öppnas-i”-funktionen.

Företagsägda enheter (personliga)

  • Deltagarna lär sig hur de konfigurerar inställningarna för att använda trådlös övervakning och hur slutanvändare kan anpassa sina företagsägda enheter.

Företagsägda enheter (delade)

  • Deltagarna lär sig att konfigurera och testa scenarier med delade enheter. Appar och innehåll tilldelas enheterna, men användarna kan inte anpassa sina enheter.

Scenarieworkshop

  • Deltagarna tilldelas scenarier som påminner om problemställningar inom deployment från den verkliga världen. I lag designar de en driftsättning som uppfyller deras scenarios behov och presenterar därefter sin lösning för klassen.

 

För bokning eller mer information:

Skicka ett mail til oss på kursus@sofworld.dk eller ringa oss på telefon
(+45) 70 20 80 55  för ett informellt samtal om vad som är rätt för deras behov.